GRIP - Het Concept

Security Management Platform

Security management systemen zijn altijd gesloten oplossingen geweest waarbij specifieke hardware en software als één systeem zijn bedacht. Inmiddels zijn vraag, behoefte en technologische mogelijkheden verschoven naar open, onafhankelijk en generiek. Met deze uitgangspunten heeft Innosec een open security management platform “GRIP” ontwikkeld dat een generieke koppeling en bediening biedt, onafhankelijk van hardware en software van onderliggende systemen.

Ontworpen voor integratie

GRIP is ontwikkeld om te voorzien in de groeiende behoefte aan het integraal beheren van beveiligingstoepassingen. Uitgangspunt bij het ontwerp van GRIP is systeemintegratie op generieke wijze. Gebruikers kunnen op één uniforme wijze eenvoudig een grote diversiteit aan systemen bedienen zonder expliciete kennis van onderliggende technologieën.

Systeem onafhankelijk

GRIP is ontworpen om systemen door middel van communicatie op protocolniveau te integreren en is daardoor niet afhankelijk van een specifiek onderliggend systeem. Daarnaast is GRIP cross-platform ontwikkeld, zodat het kan worden gebruikt op Windows, Linux en Mac OS X systemen.

Intelligente decentrale koppelvlakken

De integratie van de onderliggende systemen wordt verzorgd door “GRIP Controllers”. Deze softwarecomponenten verzorgen protocolconversie, logging, autonome sturingen en zijn volledig systeem- en platformonafhankelijk. Hierdoor zijn de controllers overal in de bestaande infrastructuur te plaatsen en bieden ze decentraal autonome integratie.

Uniforme bediening zonder functionaliteitsverlies

GRIP geeft de gebruiker uniforme bedieningsfuncties voor bediening van diverse onderliggende systemen. GRIP laat de unieke functionaliteiten van de onderliggende systemen intact waardoor deze hun volledige kracht en waarde blijven behouden.

Krachtige alarm en incident opvolging

GRIP kan door gebruik te maken van afhankelijkheden handmatig of automatisch een incident van status laten veranderen. Bij iedere status van een incident behoort een andere procedure danwel opvolging. GRIP assisteert de gebruiker bij het juist afhandelen van het incident.

GRIP up-to-date

GRIP is up-to-date; jaarlijks komen volgens onze roadmap nieuwe functionaliteiten beschikbaar, terwijl Innosec continu Grip optimaliseert, zodat GRIP aan de hedendaagse eisen en dynamiek blijft voldoen. Marktwensen leiden tot nieuwe concepten en ontwikkelingen welke vervolgens binnen onze roadmap gepland worden.